Wsparcie po przebytych chorobach

Poprzez sesje w komorze minimalizujemy skutki niedotlenienia. Zmniejszają się stany zapalne, w następstwie terapii odbudowują się tkanki uszkodzonych organów oraz poprawia się ogólna odporność organizmu.

Badania udowadniają, że już 5-7 sesji w komorze hiperbarycznej może odwrócić ciężką hipoksemię u pacjentów z powikłaniami po chorobach zakaźnych układu oddechowego, a także zapobiec dalszym konsekwencjom dla zdrowia. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu w komorze krew i osocze są lepiej nasycone tlenem. Ten życiodajny pierwiastek łatwiej dostaje się do komórek płuc i pomaga odwrócić hipoksję. Nasycenie tlenem komórek sprawia też, że zanika stan zapalny i lepiej działa układ odpornościowy. Odbudowują się tkanki uszkodzonych organów. Taka rehabilitacja po przebyciu choroby jest zatem zbawieniem dla zmęczonego organizmu.